Khổ in ấn

Kích thước khổ A4 theo cm, inch, mm, pixel, dpi là bao nhiêu? So sánh A4 và A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10

Giới thiệu khổ A4 là gì? Văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính được trình bày trên giấy khổ A4 (210 mmRead More…